Take a fresh look at your lifestyle.

Stratejik Yönetim

Strateji, Latincede yol, çizgi anlamına gelen ve yönetim biliminde rakiplerin faaliyetleri göz önünde tutarak amaçlara ulaşmak için belirlenmiş uzun dönemli kararlar topluluğu demektir.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More