Listeleri Karşılaştır

Döviz İle Yapılan Sözleşmelerin TL’ye Çevrilmesi

Döviz İle Yapılan Sözleşmelerin TL’ye Çevrilmesi

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname’ye “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” bendi eklendi.

Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre; yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Bu “Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname”ye göre, ticari şirketlerin veya gerçek ya da tüzel kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları veya bundan sonra yapacakları sözleşmelerinde;

·         menkul (araba, makine) ve gayrimenkul (daire, tarla, apartman, dükkan) alım satım bedeli,

·         taşıt (araba) ve finansal kiralama bedeli,

·         her türlü menkul (araba, makine) ve gayrimenkul (daire, tarla, apartman, dükkan) kiralama bedeli,

·         leasing bedeli,

·         iş sözleşme bedeli

·         hizmet sözleşme bedeli

·         eser sözleşme bedeli

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme (temerrüt faizi, cezai akçe gibi) yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Anılan “Kararname” ile bu tür sözleşmelerden doğan ödeme yükümlüklerinin TL olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Şayet bir gayrimenkul Dolar veya Euro ya da farklı bir ülke parası üzerinden kiralanmış ise, bu kira bedeli TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Keza, leasing ile alınan bir menkul (araba, makine gibi) veya gayrimenkulün döviz olarak belirlenen kira bedeli, TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Yine döviz olarak belirlenen çalışan -ister şirket genel müdürü ya da yöneticisi olsun, isterse evde çocuk ya da yaşlı bakımıyla ilgilenen yabancı uyruklu çalışan olsun-, maaşı TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Kararname’de net olarak yer almamasına rağmen,döviz olarak belirlenmiş bulunan iş sözleşme bedeli veya eser (örneğin bina, heykel veya köprü yapımı) sözleşme bedeli de TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Sorun, dövizin hangi değer esas alınarak TL’ye çevrileceğidir?

Şüphesiz, ne en yüksek değer, ne de en düşük değer üzerinden TL’ye çevrim olmayacaktır.

Bu değer kimler tarafından belirlenecektir?

Bu değer “taraflarca ortak belirlenecektir.”

Taraflar, döviz borcunun TL’ye çevrilmesinde belirlenecek değer üzerinde ortak kararla uzlaşamadıkları takdirde ne olacaktır?

Bu durumda taraflardan her biri (döviz alacaklısı veya döviz borçlusu) Mahkemeye başvurarak, dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceğinin belirlenmesini isteyebilir.

Tarafların statüleri (tacir veya tüketici) olmalarına göre, dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceğine ilişkin davalar, Asliye (Ticaret) Hukuk Mahkemelerinde veya Tüketici Mahkemelerinde açılacaktır.

Mahkemece belirlenecek değer, tarafları bağlayıcı değer olacaktır.

Bu Kararname ile getirilen haktan yararlanmak isteyenlerin, Kararname’ye atıfta bulunarak, karşı tarafa bir ihtarname göndermesi ve karşı tarafı dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceği hususunda görüşmeye davet etmesi gerekir.

Karşı taraf şayet bu davete hiçbir şekilde cevap vermez veya yapılan görüşmede bir mutabakat tesis edilemezse, o zaman, talepte bulunanın mevcut durumu belgeleyen evraklarla birlikte Mahkemeye başvurarak, dövizin Mahkemece belirlenecek değer üzerinden TL’ye çevrilmesi talep etmelidir.

Yargıç, bu değeri bizzat belirleyeceği gibi, bir bilirkişi görüşü alarak belirleme yoluna da gidebilir.

Şüphesiz, karardan hoşnut olmayan kişilerin Mahkeme kararının bozulması için istinafa (temyize) başvurma hakkı vardır.

İstinaf Mahkemesinin kararı taraflar için bağlayıcı olacaktır.

img

Yiğit YILDIZ

Yiğit YILDIZ Kimdir? İstanbul üniversitesi hukuk fakültesinden 2010 yılında mezun olmuştur.Lisans eğitimi sırasında,Fransa’nın çeşitli üniversitelerinde Ticaret Hukuku derslerine katılmıştır. Uluslararası Farazi dava yarışmalarında Fransada çeşitli üniversitelerde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini temsil etmiştir.Lisans eğitimi süresince Ticaret Hukuku alanında ulusal ve uluslararası bir çok seminere katılmıştır. Neziroğlu Hukuk Bürosu’nun kurucu ve yönetici ortağıdır. Kurumsal ve Dava işleri biriminde özellikle ticaret hukuku,icra ve iflas hukuku,birleşme ve devralmalar ve yatırımlar (due diligence,yatırım anlaşmaları,hissedarlık anlaşmaları) şirketler hukuk ve tahkim konusunda uzmanlaşmıştır. Yerli ve Yabancı birçok müvekkili idari ,ticari ve tahkim davalarında halen temsil etmektedir.Ayrıca bağlı bulunduğu İş adamları Derneğinde (MÜSİAD) Uluslararası Hukuk Koordinatörü olarak 30 farklı ülkede Hukuk Bürosu ile partnerlik anlaşması imzalamıştır.

İlgili Mesajlar

İnşaat sektöründe son durum

İnşaat sektörünün hızlı olduğu ve ülke olarak Pazar Payımızın yüksek olduğu...

okumaya devam et
tarafından Tekin KOÇOĞLU

Alışveriş Merkezleri ve Algı Yönetimi

Algıyı  yönetmek iletişimi yönetmektir. İletişim, algıyı yönetmek, davranış biçimleri...

okumaya devam et
tarafından Engin YILDIRIM

İş ve Alışveriş Dünyasında ‘Z Kuşağı’ Dönemi

Mobil teknoloji, internet, online alışveriş, sosyal medya, dijital nesil gibi kavramlarla...

okumaya devam et
tarafından Engin YILDIRIM

Tartışmaya Katıl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.