Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Döviz İle Yapılan Sözleşmelerin TL’ye Çevrilmesi

Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname'ye "Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında

0 41

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname’ye “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” bendi eklendi.

Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre; yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Bu “Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname”ye göre, ticari şirketlerin veya gerçek ya da tüzel kişilerin kendi aralarında yapmış oldukları veya bundan sonra yapacakları sözleşmelerinde;

·         menkul (araba, makine) ve gayrimenkul (daire, tarla, apartman, dükkan) alım satım bedeli,

·         taşıt (araba) ve finansal kiralama bedeli,

·         her türlü menkul (araba, makine) ve gayrimenkul (daire, tarla, apartman, dükkan) kiralama bedeli,

·         leasing bedeli,

·         iş sözleşme bedeli

·         hizmet sözleşme bedeli

·         eser sözleşme bedeli

ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme (temerrüt faizi, cezai akçe gibi) yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

Anılan “Kararname” ile bu tür sözleşmelerden doğan ödeme yükümlüklerinin TL olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Şayet bir gayrimenkul Dolar veya Euro ya da farklı bir ülke parası üzerinden kiralanmış ise, bu kira bedeli TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Keza, leasing ile alınan bir menkul (araba, makine gibi) veya gayrimenkulün döviz olarak belirlenen kira bedeli, TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Yine döviz olarak belirlenen çalışan -ister şirket genel müdürü ya da yöneticisi olsun, isterse evde çocuk ya da yaşlı bakımıyla ilgilenen yabancı uyruklu çalışan olsun-, maaşı TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Kararname’de net olarak yer almamasına rağmen,döviz olarak belirlenmiş bulunan iş sözleşme bedeli veya eser (örneğin bina, heykel veya köprü yapımı) sözleşme bedeli de TL’ye çevrilecek ve TL olarak ödenecektir.

Sorun, dövizin hangi değer esas alınarak TL’ye çevrileceğidir?

Şüphesiz, ne en yüksek değer, ne de en düşük değer üzerinden TL’ye çevrim olmayacaktır.

Bu değer kimler tarafından belirlenecektir?

Bu değer “taraflarca ortak belirlenecektir.”

Taraflar, döviz borcunun TL’ye çevrilmesinde belirlenecek değer üzerinde ortak kararla uzlaşamadıkları takdirde ne olacaktır?

Bu durumda taraflardan her biri (döviz alacaklısı veya döviz borçlusu) Mahkemeye başvurarak, dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceğinin belirlenmesini isteyebilir.

Tarafların statüleri (tacir veya tüketici) olmalarına göre, dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceğine ilişkin davalar, Asliye (Ticaret) Hukuk Mahkemelerinde veya Tüketici Mahkemelerinde açılacaktır.

Mahkemece belirlenecek değer, tarafları bağlayıcı değer olacaktır.

Bu Kararname ile getirilen haktan yararlanmak isteyenlerin, Kararname’ye atıfta bulunarak, karşı tarafa bir ihtarname göndermesi ve karşı tarafı dövizin hangi değer üzerinden TL’ye çevrileceği hususunda görüşmeye davet etmesi gerekir.

Karşı taraf şayet bu davete hiçbir şekilde cevap vermez veya yapılan görüşmede bir mutabakat tesis edilemezse, o zaman, talepte bulunanın mevcut durumu belgeleyen evraklarla birlikte Mahkemeye başvurarak, dövizin Mahkemece belirlenecek değer üzerinden TL’ye çevrilmesi talep etmelidir.

Yargıç, bu değeri bizzat belirleyeceği gibi, bir bilirkişi görüşü alarak belirleme yoluna da gidebilir.

Şüphesiz, karardan hoşnut olmayan kişilerin Mahkeme kararının bozulması için istinafa (temyize) başvurma hakkı vardır.

İstinaf Mahkemesinin kararı taraflar için bağlayıcı olacaktır.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.