Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Emlak Beyanı İçin Ne Gerekli?

Emlak Beyanı hakkında merak edilenler bu haberimizde

0 11

Vatandaşların sahip oldukları gayrimenkulleri ispat esasına göre, bağlı bulundukları belediyelerin emlak birimlerine bildirmeleri ve makbuz karşılığı aldıkları belgeye emlak beyanı adı verilir. Emlak beyanının alınabilmesi için maliklerin bazı belgeler ile birlikte, emlağın bulunduğu belediyeye müracaat etmesi gerekir.

Emlak Beyanı Verme

Emlak Vergi Kanunu ile emlak beyanının başlıca işlevi, emlak vergisine esas teşkil eden taşınmazların üzerinden vergilendirilecek tutarın belirlenmesidir. Bu anlamda arsa, arazi, bina ve diğer gayrimenkullerin vergilendirilebilmesi için maliklerin satın aldıkları gayrimenkulleri idareye bildirmeleri zorunludur. Emlak beyanı, taşınmazın durumunda değişiklik olmaması halinde bir defa verilir. Emlak beyanı, emlağın bulunduğu yerdeki belediyenin emlak birimine aşağıdaki belgeler ile birlikte
başvurularak verilir.

Emlak Beyanı İçin Ne Gerekli?

  • Kapak dosya
  • Tapu belgesi fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Emlak vergisi beyanname formu
  • Adres ve telefon bilgisi
  • Emlak vergisi beyanname süresi

Emlak Beyanı Süresi

Yeni hayata geçirilen binalarda inşaatın bitmesini takiben, inşaat bitmemesine rağmen belirli bir alan kullanıma açılmış ise kullanılmaya başlanan zamanı takiben ilgili bütçe yılı içerisinde belediyelere bildirilir. Yeni binaların dışında mülk sahibinin değişmesi, ifraz ve tevhid gibi çeşitli koşullar ile taşınmazın vergi değerini değiştiren durumların meydana gelmesi halinde olayın gerçekleştiği bütçe yılı sonuna kadar emlak beyannamelerinin ilgili belediye birimine bildirilmesi gerekir. Yılın bitimine üç aydan daha az süre kalmış ise, takip eden yılın ilk aylarını kapsayacak şekilde 3 ay içerisinde bildirimde bulunulur.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.