Take a fresh look at your lifestyle.

Erkurtoğlu: “İmar Affındaki Boşluk, Sütlüce’de Yıkılan Bina İçin Bir Örnektir”

Ae Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu: “İmar Affındaki Boşluk, Sütlüce’de Yıkılan Bina İçin Bir Örnektir”

0 17

Erkurtoğlu, yasanın 99 öncesi yapılan depreme dayanıklı dayanıksız tüm binaları kapsadığı için çürük binaları yasal hale getirerek kentsel dönüşümü yavaşlattığını belirtiyor.

13 milyon konutun imar ve iskan sorununun çözülmesini hedefleyen, başvuruların 8 Haziran günü başladığı ve 31 Ekim 2018’e kadar başvuruların devam edeceği İmar Barışı’nda şimdiye kadar 1.8 milyon başvuru gerçekleşti. Özellikle 2 milyon kaçak binanın bulunduğu İstanbul’da 2,5 ay gibi bir sürede 330 bin gibi rekor bir başvuru gerçekleşti. Bilindiği üzere İmar Barışı, 99 Depremi öncesinde yapılan tüm binaları da kapsıyor. Kentsel Dönüşüm Yasası çıktığından beri 600 kentsel dönüşüm projesine imza atarak bir rekor kıran ve aynı zamanda AYİDER Kurucu Üyelerinden AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, İmar Barışı’nın doğru bir karar ancak eksik olduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulunuyor: “İmar Barışı, 99 öncesi yapılan tüm binaları da kapsadığı için depreme karşı dayanıksız binalara da iskan verilmiş olacak ve bu aşamadan sonra o binanın kentsel dönüşümle yıkılıp yıkılmayacağı, mülk sahibinin inisiyatifine bırakılmış olacak.

Oysa depreme karşı dayanıksız olan binaların tespit edilip İmar Barışı kapsamına alınmaması ya da İmar Barışı’nda bu binaların iskan alınsa dahi belli bir süre zarfında ivedilikle yıkılıp yeniden yapılması şartı getirilmesi gerekiyor.” Sütlüce’de 24 Temmuz Salı günü yaşanan 4 katlı binanın yıkılma faciasının, bu konuya örnek teşkil ettiğini belirten Erkurtoğlu, “Sütlüce’de aşırı yağmurlar sonucunda 1 binanın çökmesiyle sonuçlanan olayda, gördük ki 94’te yapılan bu binanın iskanı olmadığı gibi ruhsatı da bulunmuyordu ve eğer bu bina sahipleri İmar Barışı’na başvursaydılar, binalarının ruhsatı olacaktı.

Ancak bu ruhsat sonrasında binalarını yenileyip yenilemeyecekleri muamması ortaya çıkacaktı.” derken, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, deprem tehlikesine bir de son yıllarda artan aşırı yağışların eklendiğini ifade etti. Türkiye’de yapı stokunun yaklaşık yüzde 65’i ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60’ı ise 20 yılın üzerinde yapılmış binalardan oluştuğuna dikkat çeken Erkurtoğlu, bina yapı stokunun yüzde 65’inin bir an önce afet riski yönünden incelenmesi gerektiğini ve yılda 500 bin bina kentsel dönüşümle yenilenmesi için oluşturulacak 900 milyar TL’lik kaynak için tüm bu önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More