Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Güvenli Ve Temiz Ortamda Alışveriş

Ziyaretçilerin alışveriş merkezini tercih etmesinin en önemli nedenlerinden ikisi merkezin ‘güvenli ve temiz’ olmasıdır

0 30

Bu nedenle güvenliği ve temizliği sağlayan ekiplere son derece önemli görevler düşüyor. AVM’lerde güvenlik ve temizlik ekiplerinin varlığı hissedilmemeli, ama hizmetlerinin yaşamsal önemi olduğu da unutulmamalıdır.

Alışveriş merkezlerinde çalışan güvenlik ve temizlik personelinin seçimi ve eğitiminde çok titiz olunmalıdır. Bu titizliği personelin haklarını korurken de göstermek lazımdır. Böylelikle personelin memnuniyetinin sağlanarak sirkülasyonun düşeceğine ve personelin yaptığı hataların azaltılacağına inanıyorum. Güvenlik ve temizlik ‘hizmet sektörü’ işidir. Bu nedenle işin profesyonelce ve profesyonel kuruluşlarca yapılması çok önemlidir.

Güvenlik ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikteki özel güvenlik sektöründe çok sayıda eleman görev almaktadır. Bu elamanlarıda nitelikli olanlardan seçilmesi ve maaşlarının da ona göre belirlenmesi gerekir. Alışveriş merkezi güvenlik görevlisi, bodyguard değildir. Alışveriş merkezi güvenlik görevlisi öncelikle güler yüzlü olmalıdır. İkincisi alışveriş merkezinde çalışacak güvenlik elemanlarının prezantabl olması ve itimat telkin etmesi gerekir. Yine alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlileri, aynı zamanda yönetime teknik destek de sağlamalıdır. Bütün bu işleri gereği gibi yerine getirmesi için personele işe başlamadan önce ve görev sırasında yoğun güvenlik eğitimleri verilmelidir. Eğitimler sırasında personelin gerekli uzmanlık bilgilerinin yanında; Mesleki formasyonlarını oluşturacak gözlem ve muhakeme yetilerini artıracak, beşeri ilişkilerini ve psikolojik dayanıklılıklarını geliştirecek bilgiler de aktarılmalıdır. Alışveriş merkezinin kapısındaki güvenlik görevlisi, içeriye giren kişiyi almış olduğu eğitimle filtre edip, süzüp, ziyaretçiyi rahatsız etmeden takip altında telsizle arkadaşlarıyla paylaşıp, o kişiyi eylemine kadar takip altında tutup amacına ulaşmadan reaksiyon gösterebiliyor olmalıdır.

Alışveriş merkezi yönetiminde yer alan işletme müdürü ve/veya şefinin güvenlik-temizlik konuları ile ilgili iş tarifine kısaca değinmek isterim:

  • Güvenlik-temizlik konularında taşeron şirketlerle, danışmanlarla gerekli koordinasyon kurularak görevin en iyi şekilde yürümesini sağlar.
  • Taşeron şirketlerin elemanlarının görevlerini talimat ve emirler çerçevesinde yürütmelerini yakından denetler. Örneğin; eleman formlarının tutulması ve eleman dağılımının kontrolü; Elemanların kılık kıyafet ve teçhizatlarının tam ve emirlere uygun olmasının denetlenmesi vs.
  • Taşeron firma tarafından günlük olarak tutulan güvenlik olay takip formunun ve merkezdeki rutin temizlenen alanların kontrol listelerini takip eder.
  • Güvenlik ve temizlik ekiplerinin kullandıkları makinaların düzenli bakımının yapılmasını, sarf malzemelerin ihtiyaca göre alınması ve stoklandırılmasını takip eder.
  • Alışveriş merkezinde her şey yolunda giderken ansızın panikler çıkabilir. Böyle bir durumda olayın, diğer müşterileri ve genel huzuru bozmadan bertaraf edilmesi çok önemlidir. Güvenlik elemanlarının olaylar karşısında reaksiyon hızlarını arttıracak çeşitli durumlarda yeni doğacak olaylara karşı alternatif müdahaleler yapabilecek düzeye gelebilmeleri için senaryolar üretilmesi sağlanır.
  • Hijyen kuralları içerisinde bina içi ve dışı (koridor ve teras) temizliklerin yapılması, yangın çıkışlarının, mal giriş rampaları ve park sahalarının temiz, düzenli ve işler olmasını sağlamak; Bu maksatla kullanılan teçhizatın sağlamlığı ve bakımlı olmasını takip ve kontrol eder. Çöplerin zamanında ve düzenli toplanması, kompaktörlerin daima çalışır olması, mahallerin temiz ve düzenli olması için her türlü alınacak tedbirin denetimini yapar. Temizlik tüketim malzemesinin takibini sağlar, denetleme yöntemleri geliştirir ve hizmetin en ekonomik düzeyde yürütülmesini sağlar. Bölümü içindeki birimlerle haftada bir defa genel konuları ve çözüm tarzlarını ihtiva eden toplantılarla birimler arasında yeterli bilgi aktarımı yapılmasını sağlar. Birimlerin eğitim düzeyinin arttırılması için eğitim programlarını koordine eder.
  • Kritik günler ve alışveriş merkezi yönetimince yapılan özel günlere mahsus promosyon faaliyetlerinde ek güvenlik, temizlik vs. gibi ilave tedbirler alarak herhangi bir aksaklık olmaması için her tedbiri alır.

 

Hafta sonu gibi yoğun zamanlarda takviye temizlik personeli çalıştırılmalıdır. Mağazaların çöpleri belirli saatlerde toplanmalı, gün içinde genel merkez kapandıktan sonra ise daha detaylı temizlik yapılmalıdır. Çöp konteynırları çöpün içeriğine göre (kağıt-karton, cam, plastik vb.) ayrılmalıdır. Gerek alışveriş merkezinin ortak alan temizliği, gerekse mağazalarımızın temizliği alışveriş merkezi açıldığında tamamlanmış olmalıdır. Önemli bir konunun altını da çizmek istiyorum: Güvenlik ve temizlik elemanlarına asli görevi harici ne kadar çok iş yaptırırsak verimliliği düşer ve işinden soğur hale gelir.

Çeşitli işlere müracaat etmiş ama netice alamamış birçok kişi, ‘bari güvenlik veya temizlik görevlisi olayım da geçici bir işim olsun’ diye düşünerek işe yılgın ve isteksiz giriyor. İşte bu profildeki insanlar ile bir alışveriş merkezinin çok önemli iki ekibi oluşturuluyor. Fakat tüm temizlik ve güvenlik firmalarının ekipleri bu şekilde oluşturuluyor demek istemiyorum.

Peki bu durumda ne yapmalıyız? Onların kendi kafalarında kendi yorumlarıyla bitirdikleri bu görev kimlikleri onlara bizler kazandırmalıyız. Yaptıkları işin alışveriş merkezi işleyişi, ziyaretçiler, mağazalar için ne denli önemli olduğunu anlatmalıyız. Bu ekiplerle bu düşüncelerimizi paylaşmalı ve onlara bu düşünceleri aşılamalıyız ki, onlar bu fiziki güç ile istenilen hizmeti kendilerinden beklendiği gibi yapabilsinler. Belki de en önemlisi günümüz şartları geçim şartları paralelinde ücret aralığını ödemeliyiz ki bu işi uzun vadeli düşünebilsinler ve işte kendilerinden bekleneni verebilsinler.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.