Take a fresh look at your lifestyle.

Kapıcıyı Evden Kim Çıkarabilir?

Apartman Yöneticisi Kapıcıyı Evden Çıkartabilir Mi?

0 18

Ortak alanlar bağımsız kat maliklerinin ortak kullanımına bırakılan ve ortaklaşa fayda sağlayan alanlara verilen addır. Ortak alanların korunması, güçlendirilmesi ve onarılması için yapılan giderlere ortak gider denir ve tüm kat malikleri ortak giderlere katlanmak zorundadır.

Kapıcı daireleri ortak alanlar denilince ilk akla gelen örnekler arasında yer alır. Peki yönetici kapıcıyı evden çıkarabilir mi? Diğer bir ifadeyle ortak alan sayılan kapıcı dairesine ilişkin tasarruf hakkı nasıl kullanılır?

Ortak alanlar içerisinde yer alan kapıcı dairelerine ilişkin harcama ve masraflar ortak gider tanımına girer ve kapıcı dairelerine ilişkin ortak giderler bağımsız kat malikleri tarafından karşılanmak zorundadır.

Benzer şekilde kapıcı dairesinin kiraya verildiği ve bu bölümden kira elde edildiği durumlarda, elde edilen gelir de tüm bağımsız kat maliklerinin ortak geliridir.

Uygulamada binada kapıcı bulunmaması nedeniyle kapıcı dairesinin kiraya verilmesi ve kira geliri elde edilmesi halinde bu gelirin binanın ortak giderleri için kullanıldığı ve bu şekilde bağımsız kat maliklerinin aidatlarının azaltılması yoluna gidildiği örneklere sıklıkla rastlanmaktadır.

Kapıcı dairesi üzerinde tasarruf hakkı

Hukuki olarak bir yerin kiraya verilmesi için kiraya veren kişinin o yerin maliki olması şartı bulunmamaktadır.

Genel olarak binalarda ortak alanlara ilişkin kararlar yönetici olarak seçilen kişiler aracılığıyla uygulanır. Örneğin kapıcı dairesinin kira sözleşmesi bina yöneticisi tarafından imzalanır. Kira ilişkisi kat malikleri adına bina yöneticisi ile kurulsa da kapıcı dairesini kiralayan kişi kirayı sıklıkla binanın hesabına yatırır.

Kiranın yöneticinin hesabına yatırıldığı durumlarda ise yönetici binaya karşı borçlanmış olur. Kapıcı dairesinden kiracının tahliyesi ise ilgili kanun maddelerine göre yapılır. Bu durumda “yönetici kapıcıyı evden çıkarabilir mi?” sorusunun cevabı tahliye nedenlerine bağlıdır.

Kira bedelini ödememek, kira sözleşmesine aykırı davranmak gibi yasal olarak tahliye nedeni olarak sayılan nedenler dışında kiracı tahliye edilerek, eşyaları dışarı atılamaz. Her ne nedenle olursa olsun tahliye, ilgili kanunda yer alan usullere uygun olmak zorundadır.

Kapıcı dairesi ortak alanlar arasındadır ve kapıcı giderleri gibi kapıcı dairesine ilişkin gelirler de ortaktır. Genel olarak kapıcı dairesine ilişkin kira sözleşmeleri yönetici aracılığı ile yapılır. Yönetici, kapıcıyı ancak ilgili yasa hükümlerine göre şartlar oluşmuşsa tahliye edebilir.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeler alın, hemen abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More