Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Kiracı apartman masraflarından sorumlumudur?

0 34

Kiracınız apartman aidatını ödemezse sorumlusu kim olur? Kiracı apartman masraflarından sorumlumudur?

Apartman ve sitelerde temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Zaman zaman da apartmanın ortak yerleri için güçlendirme ve onarım yapılması gerekiyor. Bu işler için yapılacak harcamalar ise site sakinleri tarafından karşılanıyor.

Apartmanın genel giderlerine katılma

Toplu yaşam alanlarında bulunan ortak alanlar site sakinler tarafından kullanılıyor. Bu alanların bakımının ve temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Bu çalışmalar için de para toplanması gerekiyor. Site sakinlerinden toplanan aidatlardan bakım çalışmaları için yapılan giderler karşılanıyor. Yani apartmanın genel giderleri toplanan aidattan karşılanıyor. Yasal olarak da ortak alanlar için bir avans toplanması ve herkesin katılması gerekiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda bu konuya ilişkin bir düzenleme bulunuyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesine göre;

-Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça;

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

Apartman aidatı ödenmezse ne olur?

Apartmanın genel giderleri için toplanacak avansa herkesin katılması gerekiyor. Ancak aidatın ödenmesi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Özellikle ev sahibi ile kiracı arasında bu konu tartışmalara yol açıyor. Peki aidatı kim öder, kiracının ödemediği aidattan ev sahibi sorumlu mudur?

Kiracının ödemediği aidattan ev sahibi sorumlu mudur?

Yasal olarak kat malikleri apartman giderlerine katılmakla yükümlü tutuluyor. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor. Ayrıca kiracılar da bu giderleri ödeme konusunda sorumlu tutuluyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. Maddesi’nde aidatın ödenmesi ile ilgili sorumluluğun kimde olduğu şöyle anlatılıyor:

Kat malikinin payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.