Listeleri Karşılaştır

Konut inşa sürecinde hangi belgeler hazırlanmalı?

Konut inşa sürecinde hangi belgeler hazırlanmalı?

Bu yazımızda bir konut için inşa sürecinde alınması gerekilen izinleri sizlere anlatacağız. Satın alacağınız konutun hangi belgelere sahip olmasının zorunluğu olduğunu bilmek sizin daha bilinçli hareket etmenizi sağlayacaktır. 7 maddede açıklayacağımızı izin ve belgeler şu şekilde:

Konut inşa sürecinde hangi belgeler hazırlanmalı?

İmar Durum Belgesi

Konutun bulunduğu beledeyiden alınacak ve parsellerin durumunu gösteren belgedir. İnşaatın belirtilen arsaya yapılıp yapılamayacağını, binanın arsadaki oturum, inşa edilebilir toplam m2’sini, arsanın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını arsanıza tevhit* veya ifraz** gerekip gerekmediği gibi bir çok bilgi içeren bu belge inşa sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Proje Onayı

İnşa edilecek konutun belediyeden projesinin onaylanması gerekmektedir. Proje onayı konutun inşa edilebilir yeterliliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Konut inşa sürecinde hangi belgeler hazırlanmalı?

 

İnşaat (Yapı) Ruhsatı

Eğer projelendirilen konut için belediye onay vermişse inşaatın başlaması için tek bir izin alınması gerekmektedir. Bu da Yapı Ruhsatı’dır. Yapı Ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) verilen izindir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamına giren bütün yapılar için (27. madde de belirtilen istisna hariç ) yapı ruhsatı alınması zorunludur. İnşaatın ilk aşaması olan hafriyat işlemine dahi ruhsat alınmaksızın başlanamaz.

Temel Üstü Ruhsatı

İnşaat için tüm belgeler hazırlandığında süreç başlamış olacaktır. Konutun projeye uygun bir şekilde inşa edilmesi burada dikkat edilmesi gereken noktadır. Temel Üstü Ruhsatı da bu yüzden belediyeler tarafından alınması zorunlu belgeler arasındadır. Binanın doğru kurulduğunu gösteren belgedir. İnşaata devam etmek için subasmanı ( inşaat Zemin kat döşeme seviyesi) aşamasında belediyeden alınmalıdır.

Kat İrtifakı Tesisi

Kat İritfakı konut kredisi kullanacak olan ziyaretçilerimizin en çok dikkat etmesi gereken belgelerdendir. Bağımsız blöümlerin arsa paylarının beliğrlenmesi ve tapuda ayrı ayrı işlem görebilmesinin sağlanması için inşaata verilecek belgedir. Bu belgeyle binanın özellikleri, metrekaresi, modeli vb. bir çok detaya açıklık getirilirken arsa payı devredildiğinde kendiliğinden devredilmiş olur. Yani kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı devredildiğinde ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur.

Yapı Kullanım İzni (İskan İzni)

Belediye tarafından, binanın onaylı projeye uygunluğu denetlendikten sonra verilen belgedir. Bir başka deyişle İskan Ruhsatı, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve Belediyelerin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen isimdir. İskan Ruhsatını almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir.

Kat Mülkiyeti Tesisi

Belediye tarafından verilen yapı kullanım iznine istinaden, Tapu Sicil Müdürlüğün’ce tesis edilen belgedir. Konut alacak okuyucularımızın alacakları evin kat mülkiyeti olmasına mutlaka dikkat etmeleri gerekmektedir. Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı oldukça karıştırılan iki terimdir.

*Tevhit: Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

**İfraz: Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

img

Emlak Manset

İlgili Mesajlar

Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, diğer bir deyişle arsa payı karşılığı inşaat...

okumaya devam et
tarafından Emlak Manset

Zaman Aşımı Nedir?

Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku’nda sıkça karşılaşılan bir terim olan zamanaşımı; hukuk...

okumaya devam et
tarafından Emlak Manset

Kat irtifakı olmayan evlere konut kredisi yok!

Yeni bir ev almak istiyorsunuz, bir evi görüp beğendiniz. Karar vermeden önce tapudan kat irtifaklı olup olmadığını araştırın. Kat irtifakı olmayan evlere bankalar kredi vermiyor.

okumaya devam et
tarafından Emlak Manset

Tartışmaya Katıl

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.