Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Riskli Yapı tespitine nasıl itiraz edilir?

0 19

Riskli yapı tespitine itiraz dilekçe örneğini haberimizde bulabilirsiniz. İşte riskli yapı tespitine itiraz dilekçesi örneği…

Vatandaşlar yapılarını, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya bakanlıkça lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlara tespit ettirebiliyor. Riskli yapı tespiti için herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Maliklerden birinin müracaatı yeterli oluyor. Tespit için tapu belgesinin ve kimliğin fotokopisi yeterli.

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ
Riskli yapı tespitine karşı mülk sahipleri veya kanuni temsilcileri 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki müdürlüğe dilekçe, riskli yapının maliki olduğunu belirten tapu fotokopisi, itiraz eden malikin nüfus cüzdanı fotokopisi ve tapu müdürlüğünden gönderilen tebligat örneği ile itiraz etme hakkına sahip.

Vekalet ile yapılacak itiraz başvurularında belgelere ek olarak riskli yapı malikine vekalet eden kişinin vekaletname örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, üniversitelerden bildirilen 4 üye ile en az 2’si inşaat mühendisi olmak üzere, bakanlık teşkilatında görev yapan 3 üyenin katılımı ile oluyor. Riskli yapı tespitinin itiraz üzerine değişmesi halinde durum aynı şekilde ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.