Emlak Haber Ajansı
Emlak Analizi ve Güncel Emlak Haberleri

Sorunlu kiracıya ihtarname nasıl çekilir?

Kiracıya ihtarname nasıl çekilir, kiracı ihtarname örneği hepsi ve daha fazlası

0 42

Kiracının ev sahibine karşı bazı sorumlukları vardır. Bunların en başında da kirayı ödemesi geliyor. Eğer kiracı kirayı ödemiyorsa ev sahibi kiracıya ihtar çekebiliyor.

Noter tarafından yapılan bu ihtarname ile yasal süreç başlamış oluyor. Fakat altını çizmekte fayda var, ihtarnamenin yasal bir boyut kazanması için noter tarafından hazırlanmış olması önemli.

1.haklı ihtardan 30 gün sonra kiracı kirayı ödemezse ev sahibi 2. haklı ihtar çeker. Bu iki ihtar çekildikten sonra evsahipleri tahliye davası açma hakkına sahip oluyor.

Kiralık Konut

Eğer ihtarnameyi takiben 30 gün içinde kiracı ödeyi yaparsa sorun ortadan kalkıyor.

KİRACI İHTARNAME ÖRNEĞİ

İHTAR EDEN    : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
VEKİLİ   : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
KARŞI TARAF   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No)
Adres
KONU    : Kira bedelinin ödenmesi ihtarı
AÇIKLAMALAR   :
1- Yukarıda isminiz altında açık adresi yazılı bulunan müvekkilimize ait taşınmazda …/…/… tarihli yazılı kira mukavelesi gereği aylık … TL kira bedeli ile kiracı olarak oturmaktasınız.
2- Her ayın …ile ….  arasında Bankaya yatırmanız gereken … TL  kira bedelini bu güne kadar yatırmamış bulunmaktasınız.
3- … TL kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeniz, ödemediğiniz takdirde Borçlar Kanunu 260. maddesi gereğince hakkınızda alacak ve tahliye davası açacağımızı yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceğini ihtaren bildiririz.
SONUÇ VE İSTEM : İş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren otuz gün içinde … TL kira bedelini ödemeniz, ödemediğiniz taktirde hakkınızda temerrüt nedeniyle tahliye ve alacak davası açacağımızı ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla talep ederim. …/…/…

İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.