Take a fresh look at your lifestyle.

Brüt inşaat alanı nasıl hesaplanır?

Bir yapının bodrumdan itibaren çatı piyeslerine kadar olan tüm katların ve ortak alanların toplamına brüt inşaat alanı adı verilir.

0

Bir yapının bodrumdan itibaren çatı piyeslerine kadar olan tüm katların ve ortak alanların toplamına brüt inşaat alanı adı verilir. Yapı dışında yer alan yangın merdivenleri, havalandırma bacaları ışıklık ve saçaklar brüt alan hesabına dahil değildir.

Brüt alan yönetmeliği

Belediye ve mücavir alanlar hudutları dahilinde kalan ve bu hudutların dışında kalan yerlerde yapılacak yapılar Yapı Denetim Kanunu’na tabiidir.

Bodrum katı hariç olmak üzere inşaat alanı toplamı 200 metrekareyi aşmayan yapılar, hayvancılık entegre tesisleri, köy yerleşim yerlerinde, belediye hudutları dahilinde olmayan yerlerde ve belediye hudutları dahilinde olan bodrum ve çatı hariç azami 2 katlı ve toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılar Kanunla Yapı Denetim Kanunu kapsamı dışındadır.

Brüt inşaat alanı nasıl hesaplanır?

Kanuna göre bir bağımsız bölümde yer alan duvarlar, merdivenler, sahanlıklar, balkon, teras, çatı bahçesi ve sıva payı da dahil olmak üzere toplam brüt inşaat alanından, bağımsız bölüm başına düşen alana bağımsız bölüm brüt alanı adı verilir.

Galeri boşlukları, eklentiler, ortak kullanımdan bağımsız bölüme ait olan paylar ve ışıklıklar bağımsız bölüm brüt alan hesabına dahil edilmez. Bağımsız brüt alanların toplanması ve ortak kullanım alanlarından gelen payların hesaba eklenmesi ile genel brüt alanı bulunur.

Bir yapının içinde her bir bağımsız bölümün duvardan duvara, süpürülebilir alanlar olarak tabir edilen kısımları ise yapının net alanını oluşturur.

Cevap bırakın