Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Etiketi

Tapu harçları

Tapu Harcı Nasıl Hesaplanır?

Tapu harçları, emlak vergisi ya da döner sermaye ücretleri gibi her yılın ocak ayında artış göstermemektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilmekte ya da…