Take a fresh look at your lifestyle.
Tarama Kategorisi

Gayrimenkul Rehberi

Gayrimenkul Rehberi  Gayrimenkul Satış ve Kiralanmasında KDV Uygulaması … Alım–Satım ve Diğer Nedenlerle Gayrimenkul Üzerinden Ödenen Harçlar. Gayrimenkul Hukukuna Dair Temel konuların ana hatları ile anlatıldığı bu pratik rehber, konularının uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

 

Rayiç Bedel Nasıl Hesaplanır?

Bir konutun alım ve satımı için gerekli olan bedellerin bütününe rayiç denir. Rayiç bedellerin belirlenmesinde güncel piyasa koşulları dikkate alınır. Konutun piyasa değeri ve emlak vergisi tutarı rayiç bedelin yükselmesini veya düşmesini…

Tapu Sicili Sorgulama

Tapu sicili devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu gösteren resmî belgedir. Bu kayıt üzerinde tapu unsurlarındaki bütün hareketler görülebilir. Tapu sicili içerisinde taşınmaz malın bütün bilgileri yer alır.…

Tarla Kira Sözleşmesi Nedir?

Maddi kazanç amacıyla kullanılan bu toprak parçalarının sınırları tarla sahipleri arasında veya belediyelerin gerekli organları tarafından belirlenir. Çok büyük ve geniş çaplı tarlalar olabileceği gibi bahçe düzeyinde kalmış, daha çok…

Yıkma ruhsatı başvurusu için gerekli belgeler

Risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden alınan resmi yıkım iznine yıkma ruhsatı adı verilir. Riskli olduğu belirlenen binaların yıkılması kanun ile zorunlu hale getirilmiştir. Yıkma ruhsatı nasıl alınır? Riskli bir yapının…

Kira Ödemesi İçin Belirlenen Şartlar

Günümüzde arsa davalarına bakan avukatlar aynı zamanda gayrimenkul ile ilgili süreci de kontrol ettiği için, doğrudan bu süreçte ortaya çıkan mağduriyetleri giderebiliyorlar. Başvurunun dikkatli bir şekilde yapılması, icra takibine ek…

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil Dava Şartları Nedir?

Ecrimisil, bir malın izin dışı kullanılmasıdır. Haksız işgal tazminatı olarak da tanımlanan ecrimisil, bir malın veya taşınmazın sahibinin ya da idarenin rızası dışında kullanılması anlamına gelir. Haksız işgal tazminatı (ecrimisil) mal…

Apartman Aidatı Hangi Şartlarda Ödenmez?

Ev alırken apartman aidatını da araştırmanız gerekir. Bazı apartmanlarda veya sitelerde aidat ücreti alışılmışın çok üstünde olabiliyor. Özellikle sitelerde aidat ücretleri tek apartmanlara kıyasla çok daha fazla olabiliyor. Bunun için…