Take a fresh look at your lifestyle.

Tapu Sicili Sorgulama

Tapu sicili sorgulama işlemleri artık internet üzerinden de yapılabilmektedir. E-devlet kanalı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümünden tapu sicili hakkında tüm bilgiler görülebilir.

0

Tapu sicili devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu gösteren resmî belgedir. Bu kayıt üzerinde tapu unsurlarındaki bütün hareketler görülebilir.

Tapu sicili içerisinde taşınmaz malın bütün bilgileri yer alır. Yüz ölçümü, pafta, ada ve parsel olarak numaralandırma, tapunun sahibi ve gayrimenkulün bulunduğu mahalle, il, ilçe bilgileri eksiksiz bir şekilde tapu sicili üzerinde gösterilmek durumundadır. Kayıtların oluşması sürecinde meydana gelen bütün zararlar devlet tarafından karşılanır. Bir kişi eğer bir gayrimenkule sahipse veya üzerinde kayıtlı bir taşınmaz malın olup olmadığını öğrenmek istiyorsa Tapu ve Kadastro Müdürlüğü üzerinde tapu sicilini sorgulayabilir. Ayrıca bu bilgiler herkese açıktır.

Tapu Sicilinin Unsurları

Tapu sicilleri asli ve feri siciller olarak ikiye ayrılır. Bununla birlikte tapu sicil unsurları arasında kayıt, tescil, şerh ve beyan işlemleri yer alır.

Tapu Sicili İlkeleri

Tapu siciline hâkim olan ilkeler arasında şunlar yer alır:
Tescil
Sebebe bağlılık
Aleniyet
Tapuya güven
Devletin sorumluluğu

Bir taşınmaz üzerindeki haklar; tapu tescil ilkesi, taşınmaz üzerinde değişiklik hakları; sebebe bağlılık, sicildeki belgeleri devlet tarafından korunması; aleniyet, taşınmaz haklarında hukukun üstünlüğü; tapuya güven ve sicillerdeki hatalar nedeniyle oluşan zararın devlet tarafından karşılanması ise devletin sorumluluğu ilkesi içerisinde yer alır.

Tapu Sicili Sorgulama

Tapu sicili sorgulama işlemleri artık internet üzerinden de yapılabilmektedir. E-devlet kanalı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bölümünden tapu sicili hakkında tüm bilgiler görülebilir.

Cevap bırakın