Take a fresh look at your lifestyle.

Zilyetlik Nasıl Kazanılır?

Bir kişinin taşınır ve ya taşınmaz bir mal üzerindeki hak sahibi olma durumuna zilyet denir.

0

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin karşılığını “Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, eldeci” şeklinde vermektedir.

Hukuken; sadece taşınır mallarda söz konusu olan, bir malı elde bulundurma hali . Mülkiyet hakkını gerektirmeyen durum olarak açıklanabilir

Bir malın zilyedi o malın maliki olmayabilir. Mesela en basit şekliyle açıklarsak arkadaşınızın kalemi sizin elinizde ise siz o kalemin zilyedisinizdir ama maliki değilsinizdir. Hem kalem sizin mülkiyetinizde hem de elinizde ise hem zilyet hem malik sizindir…

Bir ev sahibinin o ev üzerinde hakimiyeti vardır ve bu durumu zilyet olarak açıklayabiliriz, fakat bu evi kiraya verdiği zaman o evin zilyetti kiralayan kişi olabilir. Zilyetlik değişkenlik gösterebilir.

Zilyetlik Çeşitleri nelerdir?

  • Asli Zilyetlik – Ferdi Zilyetlik
  • Vasıtasız zilyetlik – Vasıtalı zilyetlik
  • Tek zilyetlik – Birlikte zilyetlik
  • Eşya Zilyetliği – Hak Zilyetliği
  • Emin Sıfatıyla Zilyet
  • Kendisi İçin Zilyet-Başkası İçin Zilyet

Zilyetlik nasıl elde edilir?

Zilyetlik nasıl kazanılır?

Zilyetlik kazanılabilir bir durumdur. Bunu eşya hukukunda maddelere ayrılmıştır.

  • Zilyetliğin Aslen Kazanılması
  • Zilyetliğin Devren Kazanılması
  • Zilyetliğin Tesissen Kazanılması
  • Zilyetliğin Kazai Yoldan Kazanılması

Cevap bırakın